ბასა გრუპ

ბასა გრუპ

სამრეწველო ტექნიკა

გამორჩეული როლისთვის რეგიონის განვითარებაში

ბიზნესის აღწერა

ჩვენი საქმიანობის სფეროა სამშენებლო და სამრეწველო ტექნიკის ნაწილებით ვაჭრობა. ჩვენთან შეძენილი პროდუქციის გამოყენებით ხდება ისეთი ტექნიკის შეკეთება რომლებიც აშენებენ გზებს. ჩვენი მაღაზიათა ქსელი მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზეა გადანაწილებული. დასაქმებული გვყავს ადგილობრივი მაცხოვრებლები ჩვენს ფილიალებში, მომდევნო ორი წლის მანძილზე ვფიქრობთ ჩვენი ქსელის კიდევ უფრო გაფართოებას,რაც თავისთავად გამოიწვევს მეტი მუშა ხელის საჭიროებას და დავასაქმებთ კიდევ უფრო მეტ ადგილობრივ მაცხოვრებელს.