LILAT FLOWERS

LILAT FLOWERS

ფლორისტი (ყვავილების მაღაზია)

საუკეთესო პროდუქტის შექმნისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

ყვავილების მაღაზებში ძრითადად ერთი და იგივე ყვავილი, შეფუთვა და სტილი არის გამოყენებული თაიგულის შეფუთვის. ჩვენმა კომპანიამ შეძლო ამ სფეროში ისეთი პროდუქტი შეექმნა , რომლის დასახელებაც და ფორმაც მხოლოდ ცვენთან იქნებოდა ასოცირებული და დამახსოვრებული. მაგალითად ICE CREAM BOUQUET რომელიც კონუსური ფორმის არის , აქვს 3 ზომა S , M , L და თავისი ფორმით და ვიზუალით გავს ნაყინს. ამ პროდუქტს ეტაპობრივად დავუმატეთ თემატური შეფუთვები მაგალითად ნაყინის ვაფლის გოფრი, ვანგოგის ნახატების პრინტი, ბექ თუ სქულ თემატიკა და სხვა. ერთგულის კამპანიის, თიბისი კონცეპტის აქციებით პოპულარულობა და ცნობადობა ავუმაღლეთ და ვოლტზე და გლოვოზეც ერთ ერთი გაყიდვადი პროდუქტია, რადგანაც საბავშვო თემატიკისაა და ბოუჯეტურიც თავისი ზომებიდან გამომდინარე.