ბესკო

მშენებლობა, რემონტი, უძრავი ქონება

გამორჩეული როლისთვის რეგიონის განვითარებაში

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

ჩვენი კომპანია 2000 წელს დაარსდა და უკვე 24 წელია ქვეყნის მოსახლეობას სთავაზობს თანამედროვე და ხელმისავწოდმ სამშენებლო მომსახურებას. ჩვენ აქტიურად ვმონაწილეობთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში საქართველოს მაშტაბით, რაც გვაძლევს საშუალებას ჩვენ მიერ შესრულებული პროექტების მეშვეობითქვეყნის მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ უსაფრხთო, კომფორტული და თანამედროვე ინფრასტრუქტურა (ხიდები, გზები, გვირაბები და სხვა კონსტრუქციული ნაგებობები). ჩვენი საქმიანობა ხელს უწყობს რთულად მისასვლელი რეგიონების დაკავშირებას, რაც საბოლოო ჯამში აისახება რეგიონებიში თუ დიდ ქალაქებში მაცხოვრებლების ყოველდღიური ყოფის გაუმჯობესებაში და მათ უსაფრთხო გადაადგულებაში.