ითიფფი

ითიფფი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT), კავშირგაბმულობა, კომუნიკაციები

საუკეთესო პროდუქტის შექმნისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

ითიფფი ციფრული პლათფორმაა რესტორნებისთვის. რეგისტრირებულ რესტორანს ექმნება სამართავი პანელი, სადაც ამატებს პერსონალს, ვისთვისაც გენერირდება ქიუარ კოდი თიბისის გადახდის ინტეგრირებული სისტემით. პროდუქტი ინოვაციური და სასარგებლოა, რადგან მომხმარებელს რეგისტრაციის, აპლიკაციის ჩამოტვირთვის გარეშე, ქიუარ კოდის დასკანირებით შეუძლია თიფის და შეფასებების დატოვება. თავისმხრივ, რესტორანი ინფორმირებულია თიფების რაოდენობასა და უკვე გაწეული მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. ნაღდი ფულის პოპულარობის კლების პარალელურად, თიფის ელექტრონულად დატოვება და რესტორანში მიღებული გამოცდილების შეფასება, უხეხული და ხშირად შეუძლებელიცაა პროდუქტისთვის განკუთვნილი ტერმინალების, შეფასების სისტემის არარსებობის გამო. Etippy აუმჯობესებს არსებულ რეალობას და მომდევნო ორი წლის განმავლობაში განზრახული აქვს რაც შეიძლება მეტი რესტორანი მოიზიდოს.