რენტო ჯგუფი

რენტო ჯგუფი

ტრანსპორტი და გადაზიდვები

გამორჩეული როლისთვის რეგიონის განვითარებაში

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

ქარ­თუ­ლი სატრანსპორტო კომ­პა­ნია Rento , რო­მე­ლიც ბა­ზარ­ზე 2017 წლი­დან გა­მოჩ­ნდა, სწო­რედ ტრანსპორტირებას ავი­თა­რებს. კომ­პა­ნია თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­ნე­ჯე­რუ­ლი მიდ­გო­მე­ბით, მყარ ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­თა სის­ტე­მით, ადა­მი­ა­ნურ რე­სურ­სებ­ზე ფო­კუ­სი­რე­ბი­თა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე დიდი, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ავ­ტო­პარ­კი­თა და პრო­ტო­კო­ლუ­რი სატ­რან­სპორ­ტო მომ­სა­ხუ­რე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მგზავ­რთა უსაფრ­თხო და კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბა RENTO-ს გუნ­დი­სა და მისი თი­თო­ე­უ­ლი მძღო­ლის­თვის უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტია. კომ­პა­ნი­ში 200-ზე მეტი სა­უ­კე­თე­სო მძღო­ლია და­საქ­მე­ბუ­ლი. თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი სწო­რედ კომ­პა­ნი­ის ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის თან­ხვედ­რის შე­სა­ბა­მი­სა­დაა შერ­ჩე­უ­ლი