მომენტო

მომენტო

საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT), კავშირგაბმულობა, კომუნიკაციები

საუკეთესო პროდუქტის შექმნისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

მომენტო პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურებებას სთავაზობს კლიენტებს. 2 წელზე მეტია უკვე შპს მომენტოს მთავარი პარტნიორი კომპანიაა JZERO, რომლისთვისაც შპს მომენტო ასრულებს სხვადასხვა ტექნიკურ დავალებებს. დავალებების მიღება ხდება ელექტრონულად. ჩვენი სერვისები მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს: 1) NET განვითარება 2) სასწავლო კურსების შექმნა 3) ვებ განვითარება 4) პროექტების მენეჯმენტი 5) DevOps უწყვეტი ინტეგრაცია და განლაგება (CI/CD) 6) API შემუშავება და განლაგება 7) ხარისხის უზრუნველყოფა და ავტომატური ტესტირება 8) ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სერვისები და ა.შ აღნიშნულ და სხვა ჩვენს მიერ გაწეულ სერვვისებს დიდი როლი შეაქვთ პარტნიორი კომპანიების მიერ განხორციელებულ პროექტებში.