ახალი გზადმშენი

ახალი გზადმშენი

მომსახურება

საუკეთესო პროდუქტის შექმნისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

შპს ახალი გზადმშენი დაარსდა 2011 წელს. ჩვენი კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო მოწყობილობების და მანქანების იჯარა, რომელშიც შედის ასევე, გამოცდილი ოპერატორების მომსახურება. ჩვენს კომპეტენციაში შედის: ✅მიწის სამუშაოები; ✅ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინებისა და საოფისე შენობების ფუნდამენტის მოსამზადებელი სამუშაოები; ✅ქვაბულის ამოღება; ✅კლდოვანი მასის რღვევა ჰიდრავლიკური ჩაქუჩის მექანიზმით; ✅კარიერის ნარჩენების გატანა; ✅ ქვა-ღორღის შეტანა/დამუშავება; ✅ ინერტული მასალების ტრანსპორტირება. შპს „ახალი გზადმშენი“ მომხმარებელს სთავაზობს თანამედროვე, საუკეთესო ხარისხის სამშენებლო ტექნიკით მომსახურებას. ჩვენს ძირითად მომხმარებელს წარმოადგენს სამშენებლო კომპანიები, რომელთა უმნიშვნელოვანს, ფუნდამენტურ, საწყის საქმიანობაზე, (როგორიცაა ქვაბულის ამოღება და მიწის სამუშაოები) პასუხისმგებლობას თამამად ვიღებთ ჩვენ. ჩვენი კომპანიისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხია ოპტიმალურ დროში, მაღალი ხარისხით და მისაღებ ფასად შევასრულოთ მომსახურება. ჩვენი პროფესიონალი ოპერატორების ძალისხმევით მაქსიმალურად და მუდმივად უსაფრთხოდ მიმდინარეობს ჩვენი სამუშაოები.