იას ბაღი

იას ბაღი

განათლება, მეცნიერება, დასაქმება

გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

უკვე თოთხმეტი წელია "იას ბაღი" წარმატებით ახორციელებს საქმიანობას. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა მომავალ თაობაზე ზრუნვა, მათ ფსიქო-ემოციურ განვითარებასა და საიმედო გარემოს შექმნაა. ვფიქრობ, რომ იას ბაღი ქმნის გარემოს, სადაც ბავშვები თავს ბედნიერად გრძნობენ.