სექიურიტი ჯენერალ

სექიურიტი ჯენერალ

საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT), კავშირგაბმულობა, კომუნიკაციები

გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

ჩვენი კომპანიის გუნდის ძირითადი მიზანია საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვა და ცნობიერების ამაღლება. გამოცდილებიდან გამომდინარე სახანძრო უსაფრთხოების, ფოტო-ვიდეო მონიტორინგის და სხვა დაცვის სისტემების უგულებელყოფის გამო ბევრმა ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირმა მიიღო ზიანი. მაგალითად, გაუმართავი სახანძრო სისტემას შეეწირა საცხოვრებელი თუ სამუშაო სივრცე, ვიდეო მეთვალყურეობის არ ქონის გამო ჯანმრთელობის, ქონების თუ სხვა სამართლებრივი სიკეთის დაცვა არ ხორციელდება სრულყოფილად. აღნიშნული მომსახურების შეთავაზების გზით ჩვენს მომხმარებლებში ვზრდით ცნობიერებას თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს უსაფრთხოებას.