აგრო-ორნამენტი

აგრო-ორნამენტი

მშენებლობა, რემონტი, უძრავი ქონება

გამორჩეული სოციალური პასუხისმგებლობისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

აგრო-ორნამენტი საქართველოს მასშტაბით უკვე 10 წელია აშენებს სასათბურე მეურნეობებს. 2023 წელს კომპანიის მიერ Meurneoba Education-ის პროექტის ფარგლებში სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აშენდა სასათბურე მეურნეობა. შესრულებული პროექტის სფეციფიკა არის ის რომ ის აშენდა კონფლიქტის ზონაში სოფელ ნიქოზში სკოლისთვის, სადაც მოსწავლეებთ შეეძლებათ შეისწავლონ მეწარმეობა და მესათბურეობა. განხორციელებული პროექტი მათ დაეხმარებათ საკუთარი უნარების რეალიზების და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბების პროცესში.