შპს Language Centre

განათლება, მეცნიერება, დასაქმება

გამორჩეული სამომხმარებლო გამოცდილების შექმნისთვის

nomination badge

ბიზნესის აღწერა

სასწავლო დაწესებულება მდებარეობს სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე და ერთ სივრცეში აერთიანებს უცხო ენების შესწავლას ასევე მომზადებას სასკოლო-სააბიტურიენტო საგნებში. მომსახურებისთვის გადახდის პირობები მაქსიმალურად მორგებულია გადამხდელის შესაძლებლობებზე (თვის დასაწყისში, შუა თუ ბოლო პერიოდში) არა ავანსად/წინსწრებით. მუდმივი ზრუნვა კადრის გადამზადებასა და პროფესიონალურ განვითარებაზე ცენტრის მთავარი მიზანია.